Den 19 juni skrev X-shape Fitness AB avtal med XBody Hungary Kft. om att bli distributörer för XBody i Sverige. Det innebär att fler kan starta X-shape studios i Sverige via X-shapes unika franchisekoncept eller köpa utrustning från bolaget och driva egna XBody studios.