Advisory Board 2018-12-05T21:16:36+00:00

X-SHAPE FITNESS ADVISORY BOARD

KRISTINA LÅFTMAN, VD och seniorkonsult Franchise Group AB

Linda och Annika har utvecklat ett spännande koncept som kan skapa nytta och glädje för många. De har valt att expandera genom franchising, och där kan jag vara med och bidra med den kunskap som jag förvärvat under en 20-års period. Min ambition är att genom min erfarenhet underlätta i processerna så att ett vinna-vinna koncept blir resultatet för såväl franchisegivare som franchisetagare. Med en viktig och fin värdegrund som hela affärsverksamheten vilar på känns det extra roligt att vara en del av deras Advisory Board.

JANNE WALKENSTRÖM, VD Parachute

Jag har följt X-shape Fitness nästan sedan start och sett dem växa från en studio till att ha ett fullt utvecklat franchisekoncept. Deras smartare träningsmetod är en riktig vinnare och min ambition är att hjälpa dem kommunicera detta både till slutkund och inom den växande kedjan. Mina råd baseras på erfarenheter som franchisegivare och min nuvarande roll som byråledare inom både B2B- och B2C-kommunikation och försäljning.