X-SHAPE FITNESS ADVISORY BOARD

KRISTINA LÅFTMAN, VD och seniorkonsult Franchise Group AB

Linda och Annika har utvecklat ett spännande koncept som kan skapa nytta och glädje för många. De har valt att expandera genom franchising, och där kan jag vara med och bidra med den kunskap som jag förvärvat under en 20-års period. Min ambition är att genom min erfarenhet underlätta i processerna så att ett vinna-vinna koncept blir resultatet för såväl franchisegivare som franchisetagare. Med en viktig och fin värdegrund som hela affärsverksamheten vilar på känns det extra roligt att vara en del av deras Advisory Board.

JANNE WALKENSTRÖM, VD Parachute

Jag har följt X-shape Fitness nästan sedan start och sett dem växa från en studio till att ha ett fullt utvecklat franchisekoncept. Deras smartare träningsmetod är en riktig vinnare och min ambition är att hjälpa dem kommunicera detta både till slutkund och inom den växande kedjan. Mina råd baseras på erfarenheter som franchisegivare och min nuvarande roll som byråledare inom både B2B- och B2C-kommunikation och försäljning.

TORSTEN LYTH, Coach och mentor, tidigare VD för EY

X-shape har utvecklat ett träningskoncept som passar mig väldigt bra. Anpassad hård träning som går undan. Under min näringslivskarriär har jag lärt mig hur viktigt det är med fysisk träning. Man presterar helt enkelt bättre på alla plan. Tyvärr räcker tiden ofta inte till att träna kroppen grundligt och regelbundet och ursäkterna är många. Tiden är en avgörande faktor. X-shape Fitness effektiva träningskoncept gör den saken mycket lättare.

Min ambition är att hjälpa X-Shape att hitta kunder, samarbetspartners och företag som verkligen förstår att medarbetarens träning och fysiska välmående är en viktig grund för hållbar personlig framgång. Med det målmedvetna och  nydanande arbete som bolaget bedriver känns det spännande att vara en del av deras Advisory Board.

MARLÈNE SELLEBRÅTEN, Innovationsexpert & digital strateg på Invest Stockholm

Att starta ett företag kräver mod och en idé som håller. Att skala upp ett nyskapande affärs- och träningskoncept – dessutom utan att kompromissa företagets värdegrund – till en franchisekedja kräver även uthållighet, strategiskt tänk och kapital, och framförallt grundare som fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt. Linda och Annika besitter de egenskaper som krävs för att få X-Shape Fitness att fortsätta att växa. Med utgångspunkten i mina erfarenheter av tillväxtföretag och även digital marknadsföring är min ambition att hjälpa X-Shape Fitness med att nå många fler nya kunder med ännu mer kraft och förträfflighet.