22 mars, 2017

Nyheter

Vegatus ska väga X-shape Fitness kunder

halsokorthemsida

Här kan du köpa Hälsokortet hos X-shape Fitness. Hälsokortet är ett samarbete mellan X-shape Fitness och privatläkarmottagningen Vegatus.

– Vi kommer att erbjuda X-shapes kunder vägning på vår analysvåg, blodprover och kostråd, berättar Victoria Boëthius, vd på Vegatus.
Specialvågen mäter vikt, BMI, fettprocent, muskelprocent och det viscerala fettet, det fett som är beläget runt organ, till exempel njurar och lever och gärna yttrar sig som bukfetma. Vågen beräknar också det minimikaloriinnehav som behövs för att upprätthålla basala kroppsfunktioner.

– Lite hull är inte ohälsosamt, tvärtom är det ganska bra, men man ska inte ha för mycket visceralt fett. Man kan se väldigt smal ut, men ha mycket visceralt fett och sakna muskler och det är mer ohälsosamt, säger Victoria Boëthius.

– Vår slogan är ”Stark är det nya smala” och vi värnar om våra kunder så vi vill erbjuda dem det bästa. Att då samarbeta med ett välrenommerat varumärke som Vegatus med dess erfarna sjukvårdspersonal känns bra och tryggt, säger Linda Sandkvist, styrelseordförande X-shape Fitness.

Kunderna som köper Hälsokortet får först väga sig på specialvågen hos Vegatus för analys, ta ett blodprov för att se blodstatus, risk för hjärt-kärlsjukdomar och järnvärde för kvinnor (som påverkas av menstruationen). De får kostråd av sjuksköterska och sen får de träna 15 gånger hos X-shape Fitness inom loppet av åtta veckor. Efter detta kommer de tillbaka till Vegatus för att se resultatet och få koll på att de är på rätt väg.

Informationen kunden får av Vegatus är naturligtvis konfidentiell.

Läs mer om Vegatus här